درب چهارلنگه بازشو گره سازی شده به ارتفاع ۶٫۴۵متر وعرض۳٫۲۰برای اهواز

کارگاه درب و پنجره سازی استاد عبداللهی
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه