درب گره سازی شده باقوطی ۲۰در۲۰به سفارش موسسه اسرا نصب شده درخیابان صفاییه قم

پنجره های گره سازی شده ازچهارپهلوی ۱۲ میلیمتری نصب شده درصحن امام خمینی(ره)حرم حضرت معصومه(س)قم

درب سه لنگه بازشو گره سازی شده به ارتفاع ۴ متروعرض۴ متربه سفارش مسجدسلمان شهر

درب سه لنگه بازشوبدون قوس گره سازی شده باچهارپهلوی ۱۲میلیمتری برای اهواز

درب سه لنگه بازشووقوسهای محرابی برای اهواز

 

درب وردی مسجدبلوارامام موسی صدر قم

درب ورودی مسجدمیدان نواب قم

درب ورودی مسجد میدان نواب قم

دوعدد درب فلزی که طرح چوب ساخته شده ونمای درب چوبی دارد خیابان ارم قم

درب طرح چوب بی رنگ ورنگ شده

نرده فلزی سیار درحرم حضرت معصومه(س)گره سازی شده به سبک آجرکاری سنتی

پنجره های حرم حضرت معصومه (س) گره سازی شده از چهار پهلوی ۱۲میلیمتری

درب چهارلنگه بازشو گره سازی شده به ارتفاع ۶٫۴۵متر وعرض۳٫۲۰برای اهواز

دری ورودی مسجدمعصومیه گره سازی شده گره سازی قوس درب باسپری وشیشه های رنگی

درب زیرزمین مسجدمعصومیه قم میدان مطهری

درب سه لنگه گره سازی شده مسجدزرنوشه فراهان

درب دولنگه گره سازی شده امامزاده احمد بلوارپانزده خرداد قم

پنجره باارتفاع بلند وچهارچوب ازکف پهن گره سازی شده اهواز

درب چهارلنگه بازشو مسجد فاطمیه اهواز

درب دولنگه گره سازی شده ساختمان اوقاف بلوارپانزده خرداد قم

درب سه لنگه بازشوگره سازی شده باچهارپهلو ۱۲ برای اهواز

درب دولنگه گره سازی شده برای درب حیاط منزل

درب های ورودی مسجد دانشگاه مرودشت شیراز

درب دولنگه بازشو حسینیه دماوند

یکی ازدرب های مسجد علی بی ابیطالب (ع)شیراز

درب وردی امامزاده زید تویسرکان

گره سازی سقف کاذب بانبشی

گره سازی سقف کاذب مسجد بانبشی

گره سقف کاذب درحال ساخت

 

 

 

 

 

کارگاه درب و پنجره سازی استاد عبداللهی
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه